Member

Points Log : Kitt Stargazer

Activity Points Date
2 year member daily login perk +2 22hr
1 year member daily login perk +1 22hr
6 month member daily login perk +1 22hr
1 month member daily login perk +1 22hr
Welcome back Kitt Stargazer! (Returned after 24 hours) +1 22hr
2 year member daily login perk +2 1d
1 year member daily login perk +1 1d
6 month member daily login perk +1 1d
1 month member daily login perk +1 1d
Welcome back Kitt Stargazer! (Returned after 24 hours) +1 1d
2 year member daily login perk +2 3d
1 year member daily login perk +1 3d
6 month member daily login perk +1 3d
1 month member daily login perk +1 3d
Welcome back Kitt Stargazer! (Returned after 24 hours) +1 3d
2 year member daily login perk +2 4d
1 year member daily login perk +1 4d
6 month member daily login perk +1 4d
1 month member daily login perk +1 4d
Welcome back Kitt Stargazer! (Returned after 24 hours) +1 4d
2 year member daily login perk +2 4d
1 year member daily login perk +1 4d
6 month member daily login perk +1 4d
1 month member daily login perk +1 4d
Welcome back Kitt Stargazer! (Returned after 24 hours) +1 4d

SubFeed