Η κοινότητα περιεχομένου για βιντεοπαιχνίδια - Από το 2001
Mixed with Black Mesa Early Access Glock Sound and Mod version sound.

Waveform

Files

Posts

Embed

Share banner
URL εικόνας:
Κώδικας ενσωμάτωσης HTML:
Ενσωματωμένος κωδικός BB:
Markdown embed code:

Credits

Key Authors
X RaY avatar Black Mesa Inc. Flag
Affiliation
Black Mesa Inc.
X RaY username pic Joined 3y ago
Offline
Black Mesa Inc. Flag Affiliation: Black Mesa Inc.
14,493 points Ranked 313rd
35 medals 2 legendary 6 rare
 • Submitted 100 Sounds Medal icon
 • 30 submissions featured Medal icon
 • Submitted 50 Sounds Medal icon
 • 10 submissions featured Medal icon
 • Returned 1000 times Medal icon
 • Submitted 20 Maps Medal icon
Mod Author
Original Authors
Crowbar Collective
Black Mesa Early Access Glock Sounds and Normal Glock Sounds

Submitter

X RaY avatar
X RaY username pic Joined 3y ago
RECHARGING...
Black Mesa Inc. Flag Affiliation: Black Mesa Inc.
14,493 points Ranked 313rd
35 medals 2 legendary 6 rare
 • Submitted 100 Sounds Medal icon
 • 30 submissions featured Medal icon
 • Submitted 50 Sounds Medal icon
 • 10 submissions featured Medal icon
 • Returned 1000 times Medal icon
 • Submitted 20 Maps Medal icon

X RaY avatar
X RaY
Black Mesa Inc. Flag
Affiliation
Black Mesa Inc.

Redistributor
Are you the owner? Request Ownership
Sign up to access this!
Sign up to access this!
Sign up to access this!
Sign up to access this!

Category

Attributes

Purity
Pure

Share

 • Share on Reddit
 • Share on Twitter
 • Share on Facebook
 • Share on Google+

Stats

 • 318 Downloads
 • 2,030 Views
 • 1 Posts
 • 2y Submitted

Scores

91 bScore
10 Rating

3 voters

Sign up to access this!

Χαίρετε! Mascot

GameBanana is one of the oldest mod sites on the net. Sign up and maximize your browsing experience.

 • Subscribe: Get notified of new submissions like this.
 • Say Thanks: Show your appreciation - send modders points.
 • Post: Give modders your thoughts on their work.
 • Vote: Help your favorite modders win monthly awards.
 • Rate: Rate mods and help them stand out.
 • Flag: Alert moderators and warn members of problems with mods.
 • Watch: Get notified when mods are updated.

Η αντίσταση είναι μάταιη... Sign up now!

Already a Bananite? Σύνδεση

More from Submitter

WiPs by Submitter

bcp.crwdcntrl.net tracking pixel