Η κοινότητα περιεχομένου για βιντεοπαιχνίδια - Από το 2001

The Specialists

Mods, discussions & more by the TS Modding Community

New & Updated

Filter

 • Sort By Section
 • Avatars Icons
 • Studio Banners
 • Dates
 • Section Icons
 • Articles
 • Castaways
 • Chatrooms
 • Contests
 • Concepts
 • Craftings
 • Effects
 • Events
 • Game files
 • GUIs
 • Maps
 • Prefabs
 • Projects
 • Scripts
 • Skins
 • Sounds
 • Sprays
 • Textures
 • Tools
 • Tutorials
 • WiPs
 • Wares

Managers

None found

Sections

NameSubmissions
Skins
178
Maps
55
Game files
2
GUIs
2
WiPs
2
Castaways
1
Effects
1

The Specialists Banner

Imagine playing an action movie. Imagine slow motion, spectacular dives, airwheels, backflips, wallrunning, bullet dodging, kung fu, gunfights, swordfights, knifefights... The list goes on, this is the core of TS, non-stop action and fluid gameplay.

Details

Credits
Morfeo, John_Matrix, Schmung, Clan-Killer, Flakk, Vino, Atomic Shiva
Developer
The Specialists Team
Homepage
www.moddb.com
Release Date
2002-11-17
Development State
Released

Love this game?
Become a Game Manager

bcp.crwdcntrl.net tracking pixel