Η κοινότητα περιεχομένου για βιντεοπαιχνίδια - Από το 2001

League of Legends

Mods, discussions & more by the LoL Modding Community

Filter

 • Sort By Section
 • Avatars Icons
 • Studio Banners
 • Dates
 • Section Icons
 • Articles
 • Castaways
 • Chatrooms
 • Contests
 • Concepts
 • Craftings
 • Effects
 • Events
 • Game files
 • GUIs
 • Maps
 • Prefabs
 • Projects
 • Scripts
 • Skins
 • Sounds
 • Sprays
 • Textures
 • Tools
 • Tutorials
 • WiPs
 • Wares

Managers

None found

Sections

NameSubmissions
Threads
26
News
3
Tutorials
3
Skins
2
Tools
2
GUIs
1

League of Legends Banner

League of Legends is a game inspired by the Defense of the Ancients ( DotA ) map for Warcraft III: The Frozen Throne developed and published by Riot Games for Microsoft Windows and Mac OS X. Players are formed into 2 even teams with 1-5 champions on each team. Each team starts at opposing sides of a map, near what is called a "Nexus". A match is won when either the opposing team's Nexus is destroyed or the other team surrenders. To destroy a Nexus, each team must work through a series of towers called "Turrets". Turrets are often placed along a path to each base referred to as a "Lane". Along the way, each player must gain levels from killing the opposing team's "Champions" and "Minions" (small NPCs that constantly spawn and attack the other team) and defeating neutral monsters (some of which grant buffs known as Crests upon death). Also, champions purchase "Items" with in-match gold to improve their champion. In League of Legends, each player starts at level 1 at the beginning of the match and can obtain the maximum of level 18 with their champion, leveling 4 different champion-specific abilities. The League of Legends Store allows Summoners to purchase additional options through Riot Points (RP) and Influence Points (IP). Riot Points must be bought using real money, while Influence Points are earned by playing the game. The game is 100% free to download and requires minimum powers from your computer. So go on, download already :)

Details

Developer
Riot Games
Homepage
www.leagueoflegends.com
Publisher
Riot Games, GOA, Tencent Inc.
Release Date
2009-10-27
Development State
Released & Actively Developed

Love this game?
Become a Game Manager

bcp.crwdcntrl.net tracking pixel