Η κοινότητα περιεχομένου για βιντεοπαιχνίδια - Από το 2001

Counter-Strike: Online

Mods, discussions & more by the CS:O Modding Community

New & Updated

Filter

 • Sort By Section
 • Avatars Icons
 • Studio Banners
 • Dates
 • Section Icons
 • Articles
 • Castaways
 • Chatrooms
 • Contests
 • Concepts
 • Craftings
 • Effects
 • Events
 • Game files
 • GUIs
 • Maps
 • Prefabs
 • Projects
 • Scripts
 • Skins
 • Sounds
 • Sprays
 • Textures
 • Tools
 • Tutorials
 • WiPs
 • Wares

Managers

None found

Sections

NameSubmissions
Skins
773
Threads
47
Tutorials
16
Game files
13
Maps
10
Effects
8
Sounds
6
WiPs
5
Scripts
2
GUIs
2
Sprays
1
Textures
1
Tools
1

Counter-Strike: Online Banner

Counter-Strike Online is a remake of Counter-Strike: Condition Zero targeted at the Asian games markets. It is being developed by Nexon Corporation with oversight from license-holder Valve Corporation.

Details

Credits
Valve, Nexon
Developer
Valve, Nexon
Homepage
csonline.nexon.com
Publisher
Valve, Nexon
Release Date
2009-12-15
Development State
Released & Actively Developed

Love this game?
Become a Game Manager

bcp.crwdcntrl.net tracking pixel